koniecco_001_white&red

skuteczne wypowiedzenie ubezpieczenia

Gwarancja aktualności danych

  Współpracując z towarzystwami ubezpieczeniowymi na bieżąco monitorujemy wszelkie dokonywane zmiany, zarówno ustawowe, jak i teleadresowe. Dzięki temu możecie być pewni że wzory wypowiedzeń są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Gotowe formularze wypowiedzeń

Na portalu koniecoc.pl znajdziecie gotowe dedykowane wzory wypowiedzeń ubezpieczenia OC łącznie z danymi teleadresowymi poszczególnych towarzystw. Wystarczy uzupełnić swoje dane oraz dane wypowiadanej polisy i i dostarczyć dokument na kilka wskazanych na portalu sposobów.

Wypowiedzenie OC – łatwo, szybko i skutecznie