AXA – wypowiedzenie ubezpieczenia OC

 

Wypełniony dokument wyślij korzystając z następujących metod:

 

 

>> Kurierem na adres:
AXA Polska S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
budynek Warsaw Trade Tower

Zamów kuriera do domu lub biura

 >>Mailem na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl
>> Osobiście w jednej z placówek
>>U najbliższego Agenta

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wypowiedzeniu.

Bez niego nie jest ono ważne!!!

Infolinia AXA   22 599 9522

Szukasz nowego OC?

Skontaktuj się z naszym Agentem lub sprawdź na Porównywarce ubezpieczeń

 

Porównaj Swoje OC online  Znajdż Agenta

koniecco_001_white&red

skuteczne wypowiedzenie ubezpieczenia

Spółki AXA w Polsce

Doskonale znamy polski rynek ubezpieczeń. Od dawna obserwujemy jego dynamiczny rozwój, niespotykany w innych częściach Europy. Wiedza ta pozwala nam działać tak, aby naszym klientom przynosić wymierne efekty oraz satysfakcję z korzystania z naszych usług.

W Polsce funkcjonujemy już od ośmiu lat. W 2006 r. nasza spółka AXA DIRECT zaczęła podbijać krajowy rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, a dzięki zakupowi Grupy Winterthur rozszerzyliśmy działalność o ubezpieczenia na życie oraz fundusze emerytalne.

Od tego czasu zespół doświadczonych ekspertów, doskonała i silna globalna pozycja Grupy, jej potencjał finansowy oraz różnorodna kategoria produktowa, pozwalają nam świadczyć najwyższej jakości usługi, zawsze dostosowane do priorytetów naszych klientów. Dzięki temu dbamy o zadowolenie tych, którzy nam zaufali.

Zaangażowanie społeczne

Grupa AXA od lat angażuje się w działalność społeczną, traktując ją jako swoje zobowiązanie wobec otoczenia. Wspiera także zrównoważony rozwój społeczeństwa, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego, a także rozwój wolontariatu. Przez ostatnie 20 lat pracownicy Grupy AXA byli wolontariuszami na rzecz najbiedniejszych i chorych, pomagali dzieciom oraz osobom starszym, walczyli z biedą, wykluczeniem oraz wspierali działania chroniące środowisko.
W 2011 roku Grupa AXA na realizację programów społecznych przeznaczyła 35 milionów euro, a nasi pracownicy przepracowali jako wolontariusze ponad 38 tysięcy godzin. Do programu wolontariatu społecznego w sumie włączyło się 21% pracowników Grupy na całym świecie.

„Naszym zadaniem jest chronić ludzi w długim okresie czasu. W tym biznesie zaufanie i stałe relacje są kluczowe. Odpowiedzialność społeczna pokazuje, krok po kroku, dzień po dniu, że poprzez nasze działania, zasługujemy na zaufanie naszych interesariuszy. Chcemy, aby odpowiedzialność społeczna była częścią fundamentów AXA. Kryzys finansowy przyczynił się do spadku zaufania, ale zarazem podkreślił znaczenie firm solidnych i odpowiedzialnych. Uważam, że teraz bardzo ważne jest, by ponownie podkreślić, że odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią naszej strategii. To zobowiązanie, które staramy się realizować w AXA każdego dnia i oczekuję, że Grupa AXA w jeszcze większym stopniu będzie wdrażać odpowiedzialność społeczną we wszystkie codzienne działania, a każdy pracownik będzie brał czynny udział w budowaniu w pełni odpowiedzialnej korporacji” – deklaruje Henri de Castries, Prezes Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy AXA.

AXA w Polsce chce być firmą prowadzącą dialog społeczny, czynnie angażując się w pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiska, w których jest obecna. Jesteśmy wrażliwi na kwestie społeczne – staramy się pomagać wykorzystując nie tylko fundusze, ale przede wszystkim naszą wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie naszych pracowników.

Od 2007 roku lat przeznaczamy środki finansowe na cele społeczne, m.in. realizując program „Wspieramy Mamy”, który swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Dodatkowo angażujemy się w działania mające na celu promocję kultury poprzez stałe wsparcie dla Teatru Polonia. Dbamy także o edukację finansową naszych interesariuszy, czego przykładem może być kampania „Kwestia Pieniędzy”.

Nasze programy społeczne

Program Wspieramy Mamy

Kampania Kwestia Pieniędzy