Wypowiedzenie ubezpieczenia OC w PZU

 

Wypełniony dokument wyślij korzystając z następujących metod:

 

>> Kurierem na adres:
Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18a
02-676 Warszawa

Zamów kuriera do domu lub biura

>>Mailem na adres: kontakt@pzu.pl
>>Faksem na numer: 22 4 102 102
>>Osobiście w jednej z placówek
>>U najbliższego Agenta

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wypowiedzeniu.

Bez niego nie jest ono ważne!!!

Infolinia PZU   801 102 102   lub   22 566 55 55

Szukasz nowego OC?

Skontaktuj się z naszym Agentem lub sprawdź na Porównywarce ubezpieczeń

 

Porównaj Swoje OC online  Znajdż Agenta

koniecco_001_white&red

skuteczne wypowiedzenie ubezpieczenia

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń – zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.
Grupa PZU oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.
PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.
Czołowa pozycja Grupy na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.